VASTUULLISUUS 

Kajahdus järjestetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti niin, että siitä koituu mahdollisimman pieni rasite ympäristölle. Ymmärrämme toimintamme vaikutukset ympäristölle, ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Teemme tietoisesti valintoja, joilla voimme pienentää aiheuttamaamme ympäristökuormaa. Tuemme hankintapäätöksillämme liiketoimintaa, joka edistää ympäristön hyvinvointia. 

Seuraamme tapahtuman vastuullista toteutumista konkreettisilla mittareilla, kuten tapahtumassa syntyneen jätteen määrä, myytyjen kasvisruoka-annosten osuutta ja yksityisautoilla osallistuneiden määrä. Nämä ovat läpinäkyviä ja todennettavia lukuja, jotka kertovat ympäristöpäästöistä tai -vähennyksistä, joita tapahtumassa on saatu aikaan. Kiitos, kun olet mukana vaikuttamassa tapahtuman vastuulliseen toteutumiseen! 

Ympäristövastuullisuus 

– Tapahtuma on suunniteltu mahdollisimman vähän jätettä tuottavaksi, ja korvaamme kertakäyttöiset materiaalit kaikkialla, missä se on mahdollista. 

– Vältämme paperimainoksia, ja paperituotteet korvataan digitaalisilla mainoksilla. 

– Suosimme hankinnoissamme lähituotteita, kierrättämistä ja uusiokäyttöä. 

– Nimi- ja ohjelmakylttiä varten kannustamme jokaista ottamaan mukaansa oman kaulanauhan. Vältämme myös ribboneiden käyttöä. 

– Kannustamme pukeutumaan joko kaapistasi löytyvään, lainattuun, vuokarattuun, tuunattuun tai kierrätettyyn pukuun ja asusteisiin koko Kajahduksen ajan (siis myös tulojuhlassa ja gaalassa). 

– Ruokatarjoiluissa suosimme paikallisia tai lähellä tuotettuja raaka-aineita ja lihatuotteissa riistaa ja kainuulaista lähikalaa sekä kahvi- ja teetarjoiluissa Reilun Kaupan kahvia ja Reilun Kaupan luomutuotettua teetä. 

– Ruokatuotteissa huomioidaan erityisesti ruokahävikin vähentäminen. 

– Tapahtumapaikan valinnalla haluamme tukea sitä, että kaikki tapahtumat ovat kävelymatkan päässä toisistaan. Hotelli on helposti saavutettavissa myös juna-asemalta, ja autolla saapuvia kannustamme suosimaan kimppakyytejä. 

– Kokoushotellissa käytettävä sähkö on Nordic Green Energyn tuulisähköä, ja lämmitys paikallisesti tuotettua Kainuun Voiman kaukolämpöä. 

– Kokoushotellin tuotteissa käytetään ympäristömerkillä sertifioituja tuotteita siivouksessa ja tekstiileissä. 

Sosiaalinen vastuullisuus 

– Tuomme esiin kainuulaisia kumppaniyrityksiä ja edesautamme näin omalta osaltamme yritysten kasvua 

– Tapahtumapaikka on fyysisesti esteetön, ja tilassa voi liikkua esimerkiksi pyörätuolilla (poislukien tulojuhlan tila ei ole täysin esteetön) 

– Haluamme tuoda esiin vastuullisen tapahtumajärjestämisen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta sekä jakaa näitä oppeja huomisen johtajuuteen keskittyvässä JCI-yhteisössä 

– Hotelliketju Peerâ lahjoittaa vuosittain 0,10 €/mvrk saamelaisen kulttuurin ja kielten hyväksi 

Taloudellinen vastuullisuus 

– Kajaanin Nuorkauppakamari on voittoa tavoittelematon järjestö, jossa noudatamme hyvää hallintotapaa, lakeja ja asetuksia  

– Suosimme paikallisia ja suomalaisia palveluntarjoajia ja yhteistyökumppaneita 

– Rekisteröintimaksu pyritään pitämään mahdollisimman matalana, jotta mahdollisimman monella nuorkauppakamarilaisella on mahdollisuus osallistua tapahtumaan (Olemme laskeneet hakemusvaiheen rekisteröintihintaa :))