Tule kamarisi kanssa mukaan toteuttamaan kuvakoostetta ”Kansainvälinen vuosi 2013”

Kansainvälisyys on keskeinen osa nuorkauppakamarin toimintaa. Nyt koostetaan yhteen se laaja kirjo kansainvälistyvää ja kansainvälistynyttä aktiivisuutta, jota järjestössämme eri tasoilla aina paikallistasolta kansalliselle tasolle asti toteutetaan.

Kuvakirjan tarkoituksena on osoittaa jatkossa myös mahdollisille tuleville kumppaneillemme ja yhteistyötahoillemme olemassa olevan kansainvälisyystoiminnan monipuolisuus. Tarkoituksena ei siis ole kerätä yhteen 200–300 kuvaa Eurooppa- ja maailmankokouksesta, vaan näille kuville osoitetaan koosteessa oma erillinen kohtansa.

Ohjeistus:

– Toiveena jokaiselta kamarilta 2-3 valokuvaa kuvatekstein

– Kuvien tulee osoittaa, miten te omista lähtökohdistanne olette pystyneet ottamaan kansainvälisyyden osaksi toimintaanne (olipa kyseessä kansainvälisesti orientoitunut tapahtuma, kansainvälinen vierailu, twinning, yhteistyö kansainvälisesti toimivan yrityksen kanssa tms.)

– Huomioithan ystävällisesti, että tarkoitus on tuottaa toimintaamme tukeva markkinointiväline eli alkoholin emme toivo näkyvästi olevan mukana kuvissa

– Muistathan kysyä kuvassa mukana olijoilta sekä kuvaajalta luvan kuvan julkaisemiseen tässä tarkoituksessa.

Lähetä kuvat teksteineen kansainvälisyyspäällikölle tiina.naskali@jci.fi vuoden 2013 loppuun mennessä. Merkitse kuvan yhteyteen kuvatekstin ja kamarin yhteystietojen lisäksi kuvaajan nimi ja kuvausajankohta.

Kansainvälisyyspäällikkö, yhdessä erikseen valittavien Team Finlandian jäsenten kanssa, tuottaa kuvakoosteen saadun materiaalin pohjalta ja pidättää oikeuden jättää julkaisematta mahdollinen epäasiallinen materiaali.

Ole kamarisi kanssa mukana jättämässä jälki tuleville vuosille ja kertomassa monipuolisen kamariverkostomme mahdollisuuksista sekä saavutuksista

Join us to gather a photo book ”International Year 2013”

Internationality is one of the corner stones of the Junior Chamber activities. We are now gathering different examples of emerging and already existing internationally oriented activities from the different levels of JCI Finland. We will do this by photos.

The function of this photo book is to show how diverse our internationally oriented activities already are and what kind of possibilities these actions offer to us and our potential sponsors and affiliates. For this reason the goal is not to have a collection of 200-300 photos taken in European Conference and/or World Congress. For these two international meetings we will have separate sections in the book.

Instructions:

– We wish every chapter to send 2-3 photos with captions

– Your photos should show how you, prerequisites considered, have been able to bring internationality to your chapter’s activities (actions may be as well twinning of company visits as an event with international team or example of cooperation with an internationally minded company)

– Please note that as the aim is to collect a helpful marketing tool, alcohol should not be shown in the pictures

– Remember to ask a permission to use the photos for this kind of publication (from the photographer and from the persons in the photos)

Please send the photos with captions to the National Officer of International Affairs tiina.naskali@jci.fi by the end of 2013. On each photo mark the name of the photographer and the time when the photo was taken (in addition to the caption and your chapter’s contact details).

The National Officer of International Affairs, together with separately chosen members of Team Finlandia, will edit the photo book based on the received material. All rights are reserved to leave out inappropriate material.

This is a great opportunity for you and your chapter to leave a trace for the coming years. Let’s show others the possibilities and achievements of our network in the field of internationality!

jaa artikkeli

Edellisiä artikkeleita

Yritysvierailu Hotel Kajanukseen

Kävimme 28. maaliskuuta Hotelli Kajanuksessa tutustumassa uuden hotellijohtajan, Ollis Leppäsen tarinaan hotellista itsestään ja sen vaiheista. Saapuessamme aulaan Ollis ottikin meidät hymyillen

Lue lisää >