REKISTERÖITYMINEN 

Rekisteröidy mukaan tästä

Lataa info työnantajalle tästä

Hinnat:

Aekanen Peippo – Early Bird – kokouspaketti 199 € 21.1.2024 asti. 

Kato Kuukkelista – Normaali kokouspaketti 219 € 20.2.2024 asti, jolloin vahvistetaan toteutuvat akatemiat.

Pyy pivossa – Late Bird -kokouspaketti 239 € 29.2.2024 asti.

Maksutapakulut lisätään hintaan.  

Kokouspaketti sisältää:

– Rekisteröintimaksun
– Tulojuhlan (perjantaina 22.3.2024)
– Kokousohjelman (perjantaista sunnuntaihin 22.324.3.2024)
– Välipalan ja lounaan
– Gaalan (lauantaina 23.3.2024)  

Erikseen ostettuna:

– Rekisteröintimaksu: 75,00 €
– Tulojuhla: 40,00 €
– Gaala: 120,00
– Lounas: 27,00 €
– Välipala: 15,00 € 

(Ilmoittautumalla mukaan hyväksyt Kajaanin Nuorkauppakamarin asiakasrekisteriselosteen ehdot: https://jcikajaani.fi/tietosuojaseloste-asiakasrekisteri/ sekä sitoudut noudattamaan JCI-koodia (JCI Koodi – Suomen Nuorkauppakamarit)  

Peruutus – ja muutosehdot:
Kokouksen peruutusehdot ovat seuraavat:
– Kokous pyritään järjestämään kaikissa olosuhteissa.
Rekisteröityneiden ja osallistujien osalta peruutusehdot ovat seuraavat:
8.1.2024 mennessä peruuntuneista rekisteröinneistä hyvitetään 100 %
5.2.2024 mennessä peruuntuneista rekisteröinneistä hyvitetään 50 %
11.3.2024 jälkeen peruuntumisia ei enää hyvitetä. 

Henkilöltä toiselle siirretyistä rekisteröinneistä sekä muista rekisteröinnin muutoksista järjestäjä on oikeutettu perimään 20,00 euron käsittelykulun. 

REKISTERÖITYNEET

Auranmaan Nuorkauppakamari
Heino Assi
Vähätalo Anniina

Helsingin Nuorkauppakamari
Lahdensuo Heini

JCI Cosmopolis
Lehto Heidi

JCI United
Niina Merilaita

Joensuun Nuorkauppakamari
Enwald Atte
Hakulinen Santeri
Hassinen Suvi
Kotipohja Laura
Matikainen Antti
Mähönen Anne-Paula
Pölönen Janne
Suomalainen Silja

Jyväskylän Nuorkauppakamari
Graf Aleksi
Huotari Pirita

Kajaanin Nuorkauppakamari
Eteläsaari Marianne
Heikkinen Anni
Heikkinen Katri
Heikkinen Seija
Huusko Jenni
Ihalainen Tanja
Kannel Risto
Kannel Virpi
Kitusuo Ari-Pekka
Kitusuo Sirpa
Korhonen Juha
Korhonen Sari
Mononen Miika
Mustonen Anssi
Mustonen Mari
Nissinen Outi
Närhi Henna-Mari
Närhi Miska
Ohtonen Janika
Parmainen Laura
Pienimäki Mervi
Piirainen Jorma
Pylvinen Joonas
Shvetsova Antonina

Kalajokilaakson Nuorkauppakamari
Koskinen Heta
Pelto-Arvo Elina
Perätalo Henna

Keskuspuiston Nuorkauppakamari
Coulthard Anna

Keurusselän Nuorkauppakamari
Oksanen Nelli

Kiteen Nuorkauppakamari
Ikonen Hanna
Isoviita-Parikka Jenni

Kokkolan Nuorkauppakamari
Hietala Juho

Kuopion Nuorkauppakamari
Autio Heidi
Hamara Mari
Hiltunen Roosa
Hoffren Joanna
Hoffren Mika
Kukkonen Maria
Mikkonen Tiina
Mononen Katja
Paananen Anni
Puustinen Anu
Ranta Hannele
Riihimäki Sampo
Vepsäläinen Ninja

Kuusamon Nuorkauppakamari
Hummasti Hannu-Pekka
Korhonen Pia
Käkelä Susanna
Määttä Kaisa
Pesonen Satu
Riikonen Sina

Meri-Lapin Nuorkauppakamari
Taanila Juha
Tuovila Juho

Mikkelin Nuorkauppakamari
Häkkinen Elina

Oulun Nuorkauppakamari
Huttu Krista
Hukkanen Katri
Kaihua Emilia
Koskela Jennimari
Kestilä Ville
Lopes Paolo
Ruotsalainen Sanna
Råman Juuso
Tanskanen Arto
Tauriainen Miia
Typpö Riitta

Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari
Denic Anela
Enbuska Jenna
Hanski Pia
Karhunen Tiia
Kiljo Maija
Kontio Satu
Kotilainen Anni
Määttä Henna
Niskanen Inka
Nousiainen Kirsi
Posio Niko
Remes Olli
Seppälä Sari
Similä Ville
Sippala Maria

Pirkanmaan Nuorkauppakamari
Kallio-Kokko Hanna
Toimi Hanna

Porvoon Nuorkauppakamari
Juujärvi Jero

Pyhäjärviseudun Nuorkauppakamari
Eskola Mikko

Raahen Nuorkauppakamari
Erkkilä Katja
Kiviniitty Sara
Nissinen Janne

Rauman Nuorkauppakamari
Lainio Johanna

Rovaniemen Nuorkauppakamari
Suopajärvi Kate

Seinäjoen Seudun Nuorkauppakamari
Kuoppala Ville
Murtonen Anssi
Puolijoki Jari

Siilinjärven Nuorkauppakamari
Niemelä-Tiilikainen Mia
Soininen Teemu

Tampereen Nuorkauppakamari
Laakso Juspe

Vaasan Nuorkauppakamari
Kinnunen Linda
Niemi-Korpi Hanna

Warkauden Nuorkauppakamari
Murtoperä Miitta
Mäkinen Sini-Tuuli
Turunen Marianna

Ylä-Savon Nuorkauppakamari
Kauppinen Heli
Kiiskinen Sari
Komulainen Seija
Smolander Anna-Maija
Åberg Vili