Hallitus 2024

Tervetuloa tutustumaan Kajaanin Nuorkauppakamarin hallitukseen 2024.

PRES - Tanja Ihalainen

Puheenjohtaja
tanja.ihalainen(a)jci.fi

Puheenjohtaja johtaa, kehittää ja koordinoi yhdityksen ja sen jäsenten toimintaa. Hän toimii kamarin virallisena edustajana ja huolehtii, että hallituksen jäsenet saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen.


IPP - Marianne Eteläsaari

Edellisen vuoden puheenjohtaja
Marianne.eteläsaari(a)jci.fi

Väistyvä puheenjohtaja Marianne auttaa ja tukee hallitusta omalla kokemuksellaan. Lisäksi hän edistää koko kamarin jäsenistön tulevaisuuden suunnitelmia olemalla vastuussa työpajasta, jossa tehdään JCI urasuunnitelmia.

TREAS- Mervi Pienimäki

Rahastonhoitaja
mervi.pienimaki(a)jci.fi

Rahastonhoitaja Mervi vastaa yhdistyksen budjetin toteutumisesta ja rahaliikenteestä. Tänä vuonna hän luotsaa toiminnan myös sähköisen taloushallinnon pariin.

LIO - Riina Lokka

Tiedottaja
riina.lokkai(a)jci.fi

Tiedottajana Riina koordinoi kamarin viestintää. Tämä ei suinkaan tarkoita, että hän kirjoittaisi kaikki tekstit itse, vaan huolehtii, että tieto kamarin tapahtumista ja koulutuksista saavuttaa jäsenistön, ja niistä markkinoidaan myös ulkoisesti.


Hallitustoiminta

Haluatko kehittyä johtamisessa, ymmärtää miten yhdistyksen rahaliikenne toimii tai luoda jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua oman alan yrityksiin ja kouluttautua? Hallitustoiminta antaa erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä juuri näissä asioissa! Pienen haasteen hallitustoiminta luo siten, ettei samassa virassa voi toimia kuin yhden vuoden, jonka jälkeen on hakeuduttava toiseen virkaan missä haluaa kehittyä.
 
Hallituksen tarkoitus on kehittää yhdistyksen toimintaa sekä päättää yhdistyksen toimintalinjoista. Kajaanin Nuorkauppakamarin hallituksessa on kahdeksan jäsentä ja jokaisella on oma roolinsa. Hallitus valitaan vuosittain syksyllä pidettävässä vaalikokouksessa, ja virkoihin haetaan etukäteen tai vasta vaalikokouksessa. Hallitus kokoontuu kuukausittain palavereihin ja/tai kokouksiin. Kajaanin Nuorkauppakamarissa on vuodesta toiseen useita hallitusvirkoja, joista voit lukea lisää alhaalta:

PRES
President, kamarin puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii yhdistyksen virallisena edustajana alueellisissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyökumppanuusneuvotteluista – ja sopimuksista valmistautuvan puheenjohtajan (DP) kanssa.

DP
Depyty President, varapuheenjohtaja / valmistautuva puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajan toimintaa sekä samalla itse oppien tulevasta puheenjohtajuudesta. Yhteistyössä IPP:n kanssa DP työstää nuorkauppakamarin jäsenhankintaan liittyviä toimia.

IPP
Immediate Past President, edellinen puheenjohtaja

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan sekä koko hallituksen tukena. IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanuussopimusten tekemisessä ja tämän lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin sekä jäsenhankinnasta DP:n kanssa.

TREAS
Treasurer, rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja (TREAS) vastaa yhdistyksen taloudesta sekä kirjanpidosta. Budjetin laatiminen ja sen seuranta tulee tutuksi yhdessä hallituksen jäsenten kesken. Jäsenmaksujen kerääminen, laskuttaminen sekä projektien budjettien toteutuminen ovat tärkeitä tehtäviä TREAS:in roolissa.

SECY
Secretary, sihteeri

Sihteeri (SECY) vastaa yhdistyksen asiakirjahallinosta sekä jäsentietojen päivittämisestä. SIhteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin dokumentointi on kunnossa. SECY vastaa jäsentietojen päivittämisestä jäsentietojärjestelmään.

IND
Individual, yksilölohkon vastaava

IND vastaa nuorkauppakamarin yksilön kehityksestä suunnitellen ja toteuttaen koulutustoimintaa.

INT
International – kansainvälisyyslohko

Kansainvälisyysasiat kuuluvat INT -lohkolle. Näitä ovat mm. Eurooppa- ja Maailmankokoukset sekä Kajaanin nuorkauppakamarissa International Multitwinning eli IMT -toiminta.

LOM
Local Organisation Member, yhdistyslohko vastaava

Yhdistyslohkovastaava (LOM) vastaa nuorkauppakamarin kuukausitapahtumista, kuten yritysvierailuista, tapahtumista sekä juhlista luoden kamarivuoden rungon.

LIO
Local Information Officer, tiedottaja

Tiedottaja (LIO) vastaa kamarin sisäisestä- ja ulkoisesta viestinnästä. Tärkeimpiä tiedottajan tehtäviä on tiedottaa jäsenistöään tulevista tapahtumista, koulutuksista sekä tuottaa sisältöä kamarin eri kanaviin kuten sosiaalisen mediaan sekä uutiskirjeeseen (Pikikseen). Myös lehdistö- ja mediatiedotteiden toteuttaminen kuuluu tiedottajalle.

TMC
Trial Member Coordinator

TMC vastaa koejäsentoiminnan koordinoinnista Kajaanin nuorkauppakamarin hallituksessa.

Nuorkauppakamareiden virkoja ja termejä:

 • PRES President Puheenjohtaja
 • DP Deputy President Varapuheenjohtaja
 • IPP Edellinen puheenjohtaja
 • SECY Secretary Sihteeri
 • IND Yksilölohko, koulutus
 • LOM Local Organisation Member Yhdistyslohko, tapahtumat
 • COM Yhteiskuntalohko-/projektit
 • INT International Kansainvälisten asioiden lohko
 • TREAS Treasurer Rahastonhoitaja
 • LIO Local Information Officer Tiedottaja
 • IPRO International Public Relation Officer Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
 • BUS Business Liikesuhdetoiminta
 • LMM Local Marketing Manager Paikallinen markkinoija
 • MC Master of Ceremonies Klubimestari-/seremoniamestari
 • TMC Trial Member Coordinator Koejäsenkoordinaattori

Alueellisia virkoja ja termejä

 • VP Vice President Aluejohtaja
 • RIO Regional Information Officer Alueviestintäpäällikkö
 • RC Regional Coordinator Aluekoordinaattori
 • R-BUS Regional Business Manager Aluemarkkinointipäällikkö
 • R-INT Regional Organisation Manager Aluekansainvälisyyspäällikkö
 • RS Regional Secretary Aluesihteeri
 • RMM Regional Marketing Manager Aluemyyntipäällikkö
 • RDM Regional Development Manager Aluekehityspäällikkö

Kansallisia virkoja ja termejä

 • NOM National Organisation Member Kansallinen keskusjärjestö
 • NP National President Kansallinen puheenjohtaja
 • NPP National Past President Edellinen kansallinen puheenjohtaja
 • DP Deputy President Varapuheenjohtaja
 • EVP Executive Vice President Kehitysjohtaja
 • CD Communications Director Viestintäjohtaja
 • TD Training Director Koulutusjohtaja
 • NT National Treasurer Talousjohtaja
 • VP Vice President Aluejohtaja
 • CEA Chief Executive Assistant Johdon assistentti
 • GLC General Legal Councel Lainopillinen neuvonantaja
 • NPL National Project Leader Kansallinen projektipäällikkö
 • ND National Director Kansallinen päällikkö
 • NIO National Information Officer Tiedottaja
 • NMM National Marketing Manager Markkinointipäällikkö
 • ND IT National Information Technology Tietohallintopäällikkö
 • MD Managing Director Toimitusjohtaja

Kansainvälisiä virkoja ja termejä

 • SNKK Suomen Nuorkauppakamarit ry
 • JC  Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
 • TVK Työvaliokunta
 • KL Keskusliitto
 • PJ-kokous Puheenjohtajakokous